هیچ خانواده ای از اعتیاد در امان نیست !

در را که باز کنید می بینید که اعتیاد در پشت در به کمین نشسته است 
نوجوانان را با آگاهی مسلح کنید !
هیچ خانواده ای از اعتیاد در امان نیست !

/ 0 نظر / 23 بازدید