چه انتظاری دارند که من راست گفتن را یاد بگیرم !؟

وقتی در خانواده ی ما همه دروغ می گویند دیگران چه انتظاری دارند که من راست گفتن را یاد بگیرم !؟

/ 0 نظر / 10 بازدید