بچه های مان را از همان کودکی با عشق و دوستی آشنا کنیم...

بچه های مان را از همان کودکی با عشق و دوستی آشنا کنیم . محبت کردن را به آن ها بیاموزیم تا از نفرت و کینه دور شوند .

/ 0 نظر / 41 بازدید