پدر ! مادر ! من دیگر کودک نیستم بلکه به نوجوانی رسیده ام

پدر ! مادر !
من دیگر کودک نیستم بلکه به نوجوانی رسیده ام
نوجوانی سن بحران است
به جای کنترل کردن من به من آگاهی بدهید !

/ 0 نظر / 43 بازدید