بزرگ شده ام یاکوچکم؟!؟!

ی پدر … آی مادر …
با شما هستم
هر وقت آمدم حرف بزنم ,
بهم گفتید : تو بچه ای ..نمی فهمی .. دهنتو ببند
ولی هراز گاهی برای نصیحت کردن که من سخت از آن بیزارم ,
می نشستید و منو با دیگرون مقایسه می کردید و …
می گفتید : تو دیگه بزرگ شده ای .. تو واسه خودت مردی شده ای
و من می موندم که :
من بچه ام یا بزرگ شده ام !!!

/ 0 نظر / 17 بازدید