آرامش را در خانه به فرزندان مان هدیه دهیم ...


فرزندانی که در یک خانواده ی شاد و صمیمی رشد می کنند از آسیب های اجتماعی در امان هستند .

با فرزندان مان دوست باشیم و سعی کنیم صمیمیت و آرامش را در خانه به فرزندان مان هدیه دهیم .

/ 0 نظر / 23 بازدید