من دیگر آن دختر کوچک شما نیستم...

پدر ! مادر !
من دیگر آن دختر کوچک شما نیستم
فکر نکنید تنها شما می فهمید
من هم به اندازه ی خودم می فهمم
برای دانسته های من هم ارزش قائل شوید
و به من هم حق نظر دادن بدهید !

/ 0 نظر / 9 بازدید